top of page

Yerli İmalat Sondaj Makinası

 

  •  Sondaj Makinası; yer altı kömür ocaklarında kömür arama, kayaçtaki stresin rahatlatılması, kömürün alt ve üstündeki taban ve tavan kayaçlarının aranması, yangına elverişli damarların soğutulması işleminin yapılması, delme ve patlatma işlemi, gaz ve su drene amaçlı kullanılmaktadır.
  • Sondaj Maki